Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   De vrijstelling

 

          Het nut van de brandverzekering hebben we reeds aangetoond. Maar zijn er enkel pluspunten aan zo'n

          verzekering? Veel mensen hebben al mogen kennis maken met een minpunt: de vrijstelling.

 

                 Inderdaad, voor elk schadegeval zal u een "vrijstelling " aangerekend worden. Wat is het nut van een "eigen risico"?

          Daar bestaan heel wat al dan niet zinnige theorieën over. We laten dit even terzijde: het is er nu éénmaal.

 

          Dit "eigen risico" werd vroeger (tot voor halfweg 2004) door de wetgever bepaald. Het bedrag van de vrijstelling

          werd  destijds vastgelegd op 5000 BEF en dit aan index 119 ...

          Aangezien dit bedrag gekoppeld was aan de index, betekende dit ook dat het "eigen risico" dus ook mee steeg

          met de index ...

 

          Begin 2008 bedroeg die vrijstelling ongeveer € 214.

         

          De wet betreffende de brandverzekeringen werd in 2004 weer eens aangepast.  Vroeger werden de

          verzekeringsmaatschappijen bij wet verplicht een vrijstelling of eigen risico in te bouwen. Dit werd toen niet

          meer wettelijk verplicht. Er zijn dan ook al verzekeringsmaatschappijen die het aandurven de verzekering

          aan te bieden zonder vrijstelling.

 

          Lieve maatschappijen, zou je zeggen. Maar .... , voor niets gaat de zon op. Wil je een "contract zonder vrijstelling",

          dan zal je daarvoor een meerpremie moeten betalen.

 

          Vivium biedt nu zelfs brandpolissen aan zonder vrijstelling en zonder meerkost.

 

          Hou bij het vergelijken van de verschillende maatschappijen zeker rekening met het al dan niet toepassen

          van een vrijstelling.

                                                                                          sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !