Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   Het evaluatierooster

 

          De tijd dat verzekeringsmaatschappijen te pas en te onpas de evenredigheidsregel hanteerden, is gelukkig al lang

          voorbij. Ook voor het probleem van de evenredigheidsregel heeft de wetgever een passende oplossing bedacht.

         

          Elke verzekeringsmaatschappij is immers verplicht aan al haar klanten een stelsel aan te bieden,

          waardoor het voor de verzekeringnemer mogelijk wordt, het toepassen van de evenredigheidsregel uit te sluiten.

          Zulk systeem noemt men in het vakjargon het "evaluatierooster".

         

          Een evaluatierooster is eigenlijk niets meer dan een vrij simpele vragenlijst. Als je die vragenlijst: invult, bekom je

          vrij snel de te verzekeren nieuwwaarde voor je woning. Als je het evaluatierooster juist hebt ingevuld en je laat je

          verzekeren voor het bedrag dat je verkreeg bij  het invullen van dat rooster, dan mag de verzekeringsmaatschappij

          de evenredigheidsregel niet toepassen!

 

          Er bestaan verschillende types van evaluatieroosters:

                     - bepaling kapitaal a.h.v. oppervlakte

                     - bepaling kapitaal a.h.v. volume

                     - bepaling kapitaal a.h.v. aantal/soorten kamers in de woning

                     - ...

 

          Er is nog meer goed nieuws. Als het evaluatierooster correct werd ingevuld en je hebt je laten verzekeren voor

          het bedrag dat als resultaat uit het evaluatierooster tevoorschijn kwam, dan zullen heel wat maatschappijen je niet

          alleen garanderen dat de evenredigheidsregel niet van toepassing is. Men zal je zelfs een hogere schadevergoeding

          uitkeren dan het verzekerde bedrag, als zou blijken dat het resultaat uit het evaluatierooster te laag was. ]e bent

          dan echt voor de nieuwwaarde (of herbouwwaarde) verzekerd!

                                                                                          sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !