Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   Waarop moet ik bij het afsluiten van een brandverzekering letten?

 

          Intussen weet je het al wel: er zijn echt wel ernstige verschillen tussen brandverzekeringscontracten onderling.

          Je doet er dus goed aan je verzekeringsmakelaar om raad te vragen. Je gaat waarschijnlijk niet zelf menig

          verzekeringscontract nalezen en vergelijken ... Laat dat rustig aan je verzekeringsmakelaar over.

          Toch mag je niet alles zondermeer in absoluut vertrouwen overlaten aan je makelaar. Het is nooit erg af en toe

          over de schouder mee te kijken, nietwaar?

          Daarom enkele nuttige tips:

          De alom verafschuwde "evenredigheidsregel"

          Vaak wordt een moeilijk te begrijpen begrip heel duidelijk na het geven van een eenvoudig voorbeeld. Ook nu is

          dat zo. Een eenvoudig voorbeeld dus:

             

             • Voorbeeld 1: Meneer Peeters heeft een nieuwe woning gebouwd. Het kostte hem € 200.000 eer het huisje

                van zijn dromen er daadwerkelijk stond. Maar om de verkeerde redenen sloot hij een brandverzekering af,

                die slechts een nieuwwaarde (ook herbouwwaarde genoemd) van € 100.000 dekte. Na enkele maanden gebeurt

                het: om onverklaarbare redenen breekt er brand uit in de keuken en er is voor € 2.000 schade. De

                brandverzekeraar wordt bijgeroepen en ... meneer Peeters ontvangt een schadevergoeding van slechts

                € 1.000. De resterende € 1.000 dient meneerke Peeters zelf in eigen zak te zoeken. Erg, heel erg!

                Niet eerlijk? Ehm ... toch wel. Meneer Peeters liet zijn woning slechts voor 50% van de nieuwwaarde

                verzekeren. Het is dan toch ook een klein beetje eerlijk dat hij slechts 50% van de schade vergoed krijgt.

             

                      • Voorbeeld 2: Mevrouw Janssens koopt een ouder huisje. Ze heeft geluk: ze kon het huisje op de kop tikken

                voor een prikje! Het werd haar gegund voor het zachte prijsje van € 80.000 . Mevrouw Janssens sluit een

                brandverzekering af voor een nieuwwaarde van ... € 80.000. Logisch toch?

                Ook mevrouw Janssens wordt slachtoffer van schade. Een lek in de oude waterleiding heeft zowat heel het huis

                onder water gezet. De schade bedraagt € 2.000. Ook nu weer wordt de verzekeraar ter hulp geroepen.

                O hemel, mevrouw Janssens ontvangt een schadevergoedend bedrag van slechts... € 1.500. Ook mevrouw

                Janssens zal € 500 zelf ergens moeten gaan zoeken. Hoe kan dat toch??? Ze heeft slechts € 80.000

                betaald voor haar huisje en ze liet het voor dat bedrag verzekeren. En toch weigert de verzekeringsmaatschap-

                pij de schadevergoeding volledig te betalen! Dat is niet eerlijk!!!

                Ehm ...  we hadden het graag anders gezegd, maar toch heeft de verzekeringsmaatschappij met recht en reden

                slechts € 1.500 vergoed. Mevrouw Janssens heeft immers de kostprijs laten verzekeren en niet de nieuw-

                waarde of herbouwwaarde. Wanneer een woning waarvan je eigenaar bent, verzekerd wordt, moet je het dus

                laten verzekeren voor de herbouwwaarde. Dat is nogal logisch ook. Immers, als de woning volledig vernield

                wordt door een gedekt schadegeval, dan dient de woning toch volledig herbouwd te worden?

               

          Aan de hand van de voorbeelden is nu wel duidelijk geworden wat de evenredigheidsregel betekent. Het is de

          verhouding tussen het bedrag dat verzekerd is en het bedrag dat verzekerd had moeten zijn.

          Die vervloekte evenredigheidsregel! Je wil hem natuurlijk kwijt! Wel, geen probleem... Kijk verder naar het

          "evaluatierooster".

                                                                                          sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !