Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   Is de premie dan bij alle maatschappijen dezelfde?

 

          Ook al verzeker je eigenlijk de schade die je zou kunnen toebrengen aan anderen, toch zijn er serieuze

          prijsverschillen tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen.

 

          Daarenboven,bovenop de louter wettelijke verplichte waarborgen, verlenen verscheidene maatschappijen

          bijkomende waarborgen die niet te versmaden zijn. Dit heeft  natuurlijk ook zijn invloed op de te betalen

          premie. Vraag zeker aan je makelaar uitgebreide informatie betreffende alle mogelijke waarborgen (en

          de bijhorende premies). Enkel zo kom je tot de beste autoverzekering.

    

          De waarborg Omnium wordt hier elders uitvoerig besproken.

                                                                                          sluiten

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !