Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   Het "oude" Belgische bonus-malussysteem.

 

          Al jarenlang werd erover gepraat. Al jarenlang stond het Belgisch bonus-malussysteem ter discussie. Waarover

          ging het eigenlijk? Wij doen op onze beurt een poging om duidelijk te maken waarover het ging.

 

          Het "oude" Belgische bonus-malussysteem

          De Belgische wet verplichtte iedere verzekeringsmaatschappij zich te houden aan het "bonus- malussysteem":

           

Graad % van referentie
22 200
21 160
20 140
19 130
18 123
17 117
16 111
15 105
14 100
13 95
12 90
11 85
10 81
9 77
8 73
7 69
6 66
5 63
4 60
3 57
2 54
1 54
0 54

 

                Iemand die voor de eerste keer met een wagen zou gaan rijden en daar een verzekering voor afsloot, moest in

          principe in graad 14 beginnen. De wet stond echter toe dat er, in welbepaalde omstandigheden, kan begonnen

          worden in graad 11.

          Elk jaar zou men één graad "zakken". Dus na 9 jaar stond je in de laagste graad. Je stond dan in graad 2, maar

          zoals je al gezien hebt, waren de graden 0,1 en 2 gelijk. Waarom? Als je al in graad 0 stond en je was toch eens

          één keertje aansprakelijk voor een ongeval, dan was dat geen drama. Lees even verder, dan begrijp je het wel.

         

          Maar.... O wee als je een ongeval veroorzaakte waarbij de verzekeringsmaatschappij een vergoeding moest uitkeren

          aan de tegenpartij. Dan steeg je onherroepelijk met 5 punten. De eerste keer dat je aansprakelijk werd gesteld

          ging je dus in feite 4 punten omhoog, want je kreeg er jaarlijks ook ééntje cadeau. Het tweede ongeval met

          aansprakelijkheid in hetzelfde jaar kostte je 5 punten. Met andere woorden: twee ongevallen op één jaar, waarbij

          je aansprakelijk was en de verzekeringsmaatschappij moest vergoeden aan tegenpartij, kostte je 9 punten in het

          bonus-malussysteem.

 

          Je kon -goddank- niet blijven stijgen. De wetgevers waren "billijk". Hoger dan 22 kon je niet gestuurd worden.

          Dus meer dan het dubbele betalen van het jaar ervoor, dat zou in principe niet kunnen. En als je 4 opeenvolgende

          jaren geen ongeval meer had veroorzaakt en je stond nog steeds hoger dan graad 14, dan kreeg je ook een cadeautje:

          je mocht terug naar graad 14.

                                                                                          sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !