Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   Hoeveel tijd heb ik om het aanrijdingsformulier binnen te brengen bij mijn verzekeringsmakelaar?

 

          Elke verzekeringsmaatschappij verplicht je "zo snel mogelijk" of "zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk"

          aangifte te doen . In principe heb je daarvoor 8 dagen de tijd.

 

          De verzekeringsmaatschappijen hebben echter niet het recht om het vergoeden van schade door ongevallen 

          te weigeren als dat formulier later zou binnenkomen. Opgelet: kan de maatschappij aantonen dat net door het

          laattijdig binnenbrengen van dat formulier zij nadeel zou hebben ondervonden, dan heeft ze wel dat recht.

         

          M.a.w. je hebt dus alle tijd om aangifte te doen.

 

          Toch kunnen we maar één heel goeie raad geven: Breng het aanrijdingsformulier zo snel mogelijk binnen. Des

          te sneller dat formulier op zijn plaats is, des te sneller het schadegeval kan geregeld worden.

                                                                                          sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !