Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   Glaasje gedronken: wat mag ik? moet ik? mag ik niet? moet ik niet?

 

          In de loop van een jaar heb je van die jaarlijks terugkerende periodes met allerhande feestdagen en allerhande

          redenen dus om te feesten. We weten dus allemaal dat de kans bestaat dat er op die dagen een stevig glaasje zal

          "gedronken" worden. Doe je dit thuis dan is er geen probleem. Een ander verhaal wordt het als je dit elders doet,

          t.t.z. als je je met de wagen hebt moeten verplaatsen.

 

          Stel: je zit ergens in een taverne en drinkt er enkele pintjes bier. Op dit moment dringen er zich enkele vragen

          op: Hoe zit het nu? Wat zijn mijn plichten? Wat mag ik niet? Wat mag ik wel? Wat moet ik? Wat zijn mijn ...

          rechten?

 

          De wetgeving zegt: Vanaf het ogenblik dat je "aanstalten maakt om een voertuig te besturen", mag de overheid

          controleren of je al dan niet teveel hebt gedronken. En "aanstalten maken om een voertuig te besturen", dat

          begrip gaat echt heel ver.

          We gaan er niet over discussiĆ«ren. Als je ook maar de minste indruk geeft om een voertuig te willen gaan besturen,

          dan heeft de overheid het recht je te controleren op dronkenschap. En maar goed ook! Vind je zelf ook niet?

 

          Als de politie wenst te controleren dan zal de eerste test die men je zal opleggen de "ademtest" zijn. Men zal je

          een toestelletje aanbieden waarop je moet "blazen". De pijpjes (zakjes) van vroeger worden niet meer gebruikt.

         

          Als uit deze "test" blijkt dat je "teveel" op hebt, dan gaat men over naar een tweede test: "de ademanalyse".

          Met deze analyse kan men heel juist bepalen hoeveel alcohol er zich bevindt in jouw uitgeademde lucht. Het

          resultaat wordt uitgedrukt in mg/liter.

    

          Is er een reden waarom je niet zou kunnen "blazen" (stel dat je astma hebt), dan wordt er een dokter bij-

          roepen en mag je een "bloedproef" ondergaan. Het resultaat van een bloedproef wordt dan weer uitgedrukt

          in ... "promille".

 

          Je moet onder de grens van 0,22 mg per liter (of 0,5 promille) blijven. Komt het resultaat van de analyse boven

          deze grens, dan ziet het er niet goed voor je uit...

                                                                                          sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !