Verzekeringen  Jo  Sannen
Welkom Kantoor Verzekeringen Schade? Links Weetjes Humor Disclaimer

 

   BA Jacht

 

         Mensen die louter als amateur aan pistoolschieten, karabijnschieten e.d. doen, kunnen dat melden aan hun

         verzekeraar BA PrivĂ© Leven (familiale verzekering). Meestal wordt er dan een bijvoegsel opgesteld waaruit

         duidelijk blijkt dat ongevallen in het kader van deze sport eveneens gedekt zijn. De  verzekeringsmaatschappij

         zal hier vaak zelfs geen meerpremie voor vragen.

 

         Anders is het gesteld met mensen die jagen. Als jager ben je wettelijk verplicht een "BA Jacht" af te, sluiten.

         Het moet gewoon. Zulk een verzekering kost ongeveer 40 euro. Ga je jagen buiten Europa, dan mag je je aan het

         dubbele verwachten. 

 

         Bij een aantal maatschappijen kan je geen BA Jacht afsluiten. Weer andere maatschappijen sluiten ze enkel af

         in een totaalpakket. 

                                                                                          sluiten

 

 

Steeds EXTRA kortingen op ALLE polissen !